Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Гражданско състояние 1997. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info
Гражданско състояние 2036. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки info
Гражданско състояние 2056. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние 2057. Удостоверение за родените от майката деца info
Гражданско състояние 2075. Удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца info
Гражданско състояние 2079. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес info
Гражданско състояние 2092. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена info
Гражданско състояние 2104. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние 2107. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес info
Гражданско състояние 2109. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Гражданско състояние 2128. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info